Mobynes

Mobynes koppelt kennis, kunde en ervaring uit verkeer en vervoer aan meet- en regeltechniek, ICT, bedrijfskunde en innovatiewetenschappen.

Diensten

In het kader van monitoren en informeren van verkeersstromen zijn verschillende diensten mogelijk. Hierbij wordt tot overzicht en inzicht in de verkeersstromen gekomen.

De onder ‘systemen’ genoemde producten kunnen vaak ook in een dienst- of abonnementsvorm geleverd worden. Als voorbeeld valt de kentekenregistratie voor Verkeeradvies te noemen. Hierbij wordt voor een vast maandbedrag op verschillende locaties kentekens ingewonnen en geanalyseerd. Aan de hand van de vraag van de opdrachtgever worden kentekens geselecteerd en aangeboden.
Omdat vooraf via een persbericht het onderzoek is aangekondigd en het doel en nut via Rijkswaterstaat is omarmd worden door de RDW de bijbehorende kentekens aan de opdrachtgever verstrekt. De eigenaren van de voertuigen (met de geselecteerde kentekens) worden benaderd voor een enquête en een aanbod voor een OV-pas. In dit project verzorgt Mobynes in een dienstvorm de inwinning, verzamelen van data, analyse, selectie en aanlevering van kentekens.

Verder zijn kentekenonderzoeken (zie referenties), evaluatieonderzoeken en pilots (bijvoorbeeld reistijdvoorspelling) voorbeelden van diensten die Mobynes heeft geleverd. Vrijwel alle systemen kunnen op dienst- of abonnementsvorm worden aangeboden. Om een idee te krijgen worden hieronder een aantal soorten en vormen genoemd: