Mobynes

Mobynes koppelt kennis, kunde en ervaring uit verkeer en vervoer aan meet- en regeltechniek, ICT, bedrijfskunde en innovatiewetenschappen.

Ontwikkeling

Mobynes houdt zich bezig met ontwikkeling. Binnen het 'monitoren' (nieuwe detectiemethoden en toepassingen) maar ook binnen het 'informeren' en 'sturen'.

Een aantal items worden hieronder uitgelicht:

  1. Verkeersinformatie
  2. Vervoersinformatie
  3. Verplaatsingsinformatie
  4. Management
  5. Emissie
  6. Beprijzen

Verkeersinformatie

Op basis van ingewonnen data (aantallen, snelheden, voertuigsoort, live beelden) wordt overzicht en inzicht verkregen in de huidige actuele verkeerssituatie. Op basis van deze informatie in combinatie met historische informatie wordt verkeersinformatie en verkeersvoorspelling mogelijk. Een portal voor verkeersinformatie is in ontwikkeling is:  www.bereikbaarnederland.nl

Vervoersinformatie

In het kader van vervoersinformatie wordt niet alleen gekeken hoe verkeersinformatie ingezet kan worden, maar ook informatie van andere modaliteiten en ook alternatieve vertrektijden en routes. Vervoersmanagement is het achterliggende idee achter vervoersinformatie en om vervoersmanagement toe te passen zijn projecten uitgevoerd waarbij structurele gebruikers van wegen zijn benaderd met een aanbod voor een goedkope of zelfs gratis OV-pas om hen te wijzen op de voordelen van andere modaliteiten en ondertussen de weg minder te belasten.

Verplaatsingsinformatie

In combinatie met verkeers- en vervoersinformatie is het mogelijk om allerlei data en voorspellingen toe te passen om verplaatsingsinformatie aan te bieden. Een complexe analyse van herkomsten, bestemmingen, voorzieningen, mogelijke routes, mogelijke alternatieve modaliteiten en vergelijkbare bestemmingen geeft verplaatsingsadviezen.

Management

In de verkeers-, vervoers- en verplaatsingsmarkt wordt op basis van de bijbehorende informatie management toegepast door maatregelen en acties uit te zetten om een optimale afstemming binnen de verkeers-, vervoers- en verplaatsingsmarkt te realiseren. Onder management vallen ook de afstemmingen van capaciteit, incidenten, weer en wegonderhoud. Door inzicht en overzicht te krijgen is management mogelijk.

Emissie

De gevolgen van mobiliteit worden voor de omgeving steeds groter. Niet alleen voor veiligheid, ook voor de leefbaarheid. Verschillende metingen van bijvoorbeeld CO2, stikstof etc zijn mogelijk met de methodiek van Mobynes. Het over- en inzicht van emissies gecombineerd met grenswaarden geeft input voor bijvoorbeeld verkeersmanagement.

Beprijzen

De Nederlandse politiek heeft besloten dat vanaf 2012 kilometerbeprijzen wordt ingevoerd. Ook omliggende landen zijn bezig met het anders betalen van mobiliteit. Sinds een gesprek met dhr Nouwen volgt Mobynes de ontwikkelingen op de voet en denkt zelf na welke richting de oplossing op zal gaan en hoe deze het beste geïmplementeerd kan worden.

www.kilometerbeprijzing.nl