Mobynes

Mobynes koppelt kennis, kunde en ervaring uit verkeer en vervoer aan meet- en regeltechniek, ICT, bedrijfskunde en innovatiewetenschappen.

Referenties

Rijkswaterstaat
Verkeerscentrum Nederland Evaluatieonderzoek verkeersmodel 2006
Rijkswaterstaat Brabant Voorstudie monitoringsysteem verkeersstromen 2004
Rijkswaterstaat Noord-Holland Ondersteuning communicatie spitsstrook 2003
Rijkswaterstaat N-Holland Inwinningsysteem ‘Weight in Motion’ (WIM) 2001
Rijkswaterstaat Utrecht Benuttingsysteem Dynamische markeringsysteem (DM) 2000
Provincies
Provincie Noord-Holland Kentekenregistratiesysteem kentekenonderzoek 2006
Provincie Noord-Holland Monitoringsysteem reistijden 2006
Provincie Gelderland Dynamische geleidingssysteem 2005
Provincie Noord-Holland Voorstudie verkeersmanagementsysteem 2005
Provincie Gelderland Haalbaarheidsonderzoek fietsparkeersysteem 2003
Gemeenten
Gemeente Heerhugowaard Kentekenregistratiesysteem H&B-onderzoek 2006
Gemeente Heerhugowaard Inwinningsysteem en datalevering 2006
Gemeente Vianen Vervoersmanagementsysteem 2005
Gemeente Heerhugowaard Snelheidsindicatiesysteem 2005
Non-profit
Verkeeradvies Kentekenregistratiesysteem vervoersmanagement 2006
Kamer van Koophandel Voorstudie verkeersmanagementsysteem 2004
Privaat
GEM Westeraam Verkeersonderzoek Groenoord Noord 2007
Bedrijventerrein Bleiswijk Inwinningsysteem rapportage verkeersstromen 2006

Naast samenwerking met een groot aantal nationale en internationale bedrijven, wordt ook samengewerkt met verschillende kennisinstellingen: