Mobynes

Mobynes koppelt kennis, kunde en ervaring uit verkeer en vervoer aan meet- en regeltechniek, ICT, bedrijfskunde en innovatiewetenschappen.

Over Mobynes

Mobynes uit Waardenburg verzorgt oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Mobynes is een handelsnaam binnen Megaborn Traffic Development B.V. uit Waardenburg. De naam Mobynes is afgeleid van ‘Mobility Network Solutions’.

Mobiliteit is een noodzakelijke activiteit om functies als wonen, werken en recreëren te verbinden. Mobiliteit is een voorwaarde voor vrijheid en ontwikkeling. Mobynes ontwikkelt oplossingen voor vraagstukken op gebied van verkeer-, personen-, goederen- en datastromen. Mobynes richt zich momenteel vooral op de verkeersstromen.

Concreet betekent dit dat diverse verkeersmetingen uitgevoerd worden, (reis-) informatie in allerlei vormen wordt aangeboden en dat verkeer gestuurd wordt door het aanbieden van informatie en instellingen van verkeersinstallaties zoals verkeerslichten. Met het monitoren, informeren en sturen wordt gestreefd naar het beheersbaar maken van verkeersstromen.

Mobynes is een voortzetting vanuit medewerking aan een omvangrijk project waarin samengewerkt is met partijen uit de ICT- en Meet en Regeltechniek sector. Inmiddels los van vaste partijen fungeert Mobynes als productonafhankelijke afdeling binnen Megaborn voor ontwikkeling en implementatie van verkeerstechniek. Samen met verschillende comakers worden op maat gemaakte oplossingen vormgegeven en opgeleverd als systeem of aangeboden in een abonnement- of dienstvorm.

Missie

De missie van Mobynes is dat vanuit een transparante, open benadering en kennis en kunde uit de vakdisciplines verkeer en vervoer, meet- en regeltechniek, ICT, bedrijfskunde en innovatiewetenschappen de verkeersstromen inzichtelijk en beheersbaar worden gemaakt. De kracht van Mobynes schuilt in de integratie van meten, analyseren, adviseren, realiseren, informeren en sturen. Belangrijke kenmerken van de aanpak van Mobynes zijn gedegen analyses en voortdurende communicatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruiker.

De verkeersproblemen in Nederland zijn bekend en omvangrijk. De economische, sociale, financiële, milieu- en omgevingsgevolgen zijn groot. Om de files te verminderen zijn diverse plannen en projecten uitgedacht. Tot daadwerkelijke uitvoering komt het vaak niet of het uiteindelijke rendement is beneden verwachting.

Mobynes ziet een succesvolle methodiek om de verkeersproblemen aan te pakken. Deze bestaat uit het koppelen en afstemmen van verschillende stappen uit deze methodiek in de vorm van meten, datadistributie, databank, analyse en uiteindelijk verkeersmanagement. Hiermee is volgens Mobynes monitoring en beheersing van de verkeersstromen mogelijk.

Visie

Mobynes heeft als visie ‘meten is weten’ en is ervan overtuigd dat verkeersstromen gestuurd moeten worden om de verkeersproblemen op het hoofd- en onderliggend wegennet te beheersen. Met beheersen wordt niet gesteld dat alle verkeersproblemen worden opgelost. Beheersen betekent controle over de verkeersstromen en dus ook over de files.

De negatieve gevolgen van files worden verminderd door bewust in te grijpen in de verkeerssituatie. De effecten van het ingrijpen wordt gemonitoord. Door monitoring wordt inzicht verkregen in de verkeersstromen en vervolgens wordt gestreefd naar een optimale bezetting van het gehele netwerk gedurende de gehele dag. Dit gebeurt met behulp van de instrumenten ‘informeren’ en ‘sturen’. Voor deze instrumenten is het belangrijk dat de verkeersinformatie actueel, nauwkeurig en volledig is.