Mobynes

Mobynes koppelt kennis, kunde en ervaring uit verkeer en vervoer aan meet- en regeltechniek, ICT, bedrijfskunde en innovatiewetenschappen.

Systemen

In het kader van monitoren en informeren van verkeersstromen zijn een groot aantal systemen kant en klaar inzetbaar, samen te stellen of te ontwikkelen.

De producten die Mobynes in samenwerking met comakers heeft gerealiseerd zijn genoemd bij 'referenties' op deze site. Te denken valt aan camerasystemen om verkeersbeelden te realiseren, radardetectoren om verkeersgegevens in te winnen en dynamische snelheidspanelen om snelheden te meten en om mensen bewust te maken van hun rijgedrag.

Hieronder worden een aantal bestaande en mogelijke producten genoemd aan de hand van de methodiek die in het bedrijfsprofiel van Mobynes uiteengezet wordt. Mail naar mail of bel 0418 654 999 om een bedrijfsprofiel toegestuurd of toegemaild te krijgen.

Meten

Detectiesysteem
Inwinningsysteem
Classificatiesysteem
Monitoringsysteem

Datatransport

Datacommunicatiesysteem
Streaming-videosysteem

Databank

Dataopslagsysteem
Databeheersysteem
Verkeeroverzichtsysteem

Analyse

Verkeersonderzoeksysteem
Kentekenherkenningsysteem

Toepassing

Informeringsysteem
Signaleringsysteem
Parkeersysteem
Geleidingsysteem
Doseringsysteem
Handhavingsysteem
Selectieve toegangsysteem
Voorselectiesysteem
Verkeersbewakingsysteem
Kentekenregistratiesysteem
Beslissingsondersteuningsysteem
Routegeleidingsysteem
Vervoersmanagementsysteem
Verkeersmanagementsysteem